П'ятниця, 17 лютого 2017 08:33

Історія одягненена в особах

Автор

Споконвіку жили на нашій землі люди: вирощували хліб, плекали сади, виховували дітей, навчаючи їх, як бути завзятими й несхитними.

Бо щиро хотіли, щоб рідна земля квітла й багатшала доки світить сонце. Тисячолітній досвід, отриманий у спадок від попередніх поколінь, свідчив, що те омріяне бажання справдиться, якщо кожен день їхнього життя закарбується в пам'яті й стане надбанням нащадків. Отож, мов чарівне замовляння, заповідали вони своїм дітям народну мудрість: «Майбутнє неможливе без минулого».

Бібліотекарі Виноградівської ЦРБ представляють добірку історичних романів.

Соловей, Елеонора

Невпізнаний гість: Доля і спадщина Володимира Світзінського/ Елеонора Соловей. -  К.:  Наукова думка, 2016. – 237с. 

Монографія про унікального поета-нонконформіста, праця по-єднує різні аспекти, пов’язані з нагальною необхідністю осмис-лення ролі й місця В. Свідзинського в українській літературі.

Дослідження оперте на широке коло архівних та бібліологіч-них джерел, на сучасне наукове розуміння природи поетичної творчості. Перша частина монографії – власне життєпис, друга й третя присвячені проблемам поетики Свідзінського як поета-модерніста, що зберіг водночас глибинний зв’язок із фольклорною та літературною традицією. Суттєве місце у книжці посіли компаративні студії: типологічне співвіднесення художнього досвіду поета з європейським та російським символізмом, з творчістю Б. Лесьмяна, М. Волошиа, О. Мандель-штама, українських неокласиків тощо.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться українською літературою, зокрема поезією ХХ ст.

 

Алексієвич, Світлана

Чонобильська молитва: хроніка майбутнього: Роман/ Пе-реклад і післямова Оксани Забужко. – К.: КОМОРА, 2016. – 288с. 

Кілька десятиліть Світлана Алексієвич пише свою хроніку "Голоси Утопії". Видано п'ять книг, в яких "маленька людина" сама розповідає про час і про себе. Назви книг вже стали метафорами: "У війни не жіноче обличчя", "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва" ... По суті, вона створила свій жанр – поліфонічний роман-сповідь, в якому з маленьких історій складається велика історія, наш XX століття. Головною техногенної катастрофи XX століття – двадцять років. "Чорнобильська молитва" публікується в новій авторській редакції, з додаванням нового тексту, з відновленням фрагментів, які були виключені з колишніх видань з цензурних міркувань. 

 

СтамбоІ.І., Кучеренко С. В.

Іван та Юрій Липи/ І. Стамбол, С. Кучеренко; худож, - оформлювач В. М. Карасик. – Харків: Бібліотекар, 2016. – 121с.

Видання, підготовлене одеськими істориками в рік подвійного ювілею українських письменників – лікарів Івана Львовича Липи та Юрія Івановича липи, містить н6ові факти громадської, політичної, літературної та культурної діяльності батька і сина, знайдені у документах, творах, листах і спогадах Лип та їх сучасників.

 

Макіавеллі, Нікколо

Державотворець/ Нікколо Макіавеллі; переклад Валентин Балог. – К.: Арій, 2015. – 224с.

"Державотворець" – це політичний трактат, який являє собою збірник правил успіш-ної політичної діяльності, створений з історчного та практичного досвіду існувавння людської природи, що залишається незмінною за всіх політичних устроїв, які проходять природний цикл розквіту та занепаду. 

 

 

Мицик Ю. А.

Чигирин – гетьманська столиця. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 392с.

 

Це видання є першим узагальнюючим дослідженням з історії гетьманської столиці – Чигирина, з яким пов’язані часи Національно-визвольної війни ук-раїнського народу 1648–1658 рр., часи Руїни і гайдамацького руху. У ньо-му висвітлюється також історія Чигиринського полку та низки населених пунктів на його території (Су-ботів, Медведівка та ін.) Книга, в якій охоплено події з давніх часів до ХІХ ст., ґрунтується як на опублікованих, так і на архівних джерелах, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого важливого регіону України козацької доби.

 

Лущик П. М.

Ратники князя Лева: роман/ Петро Лущик; худож. – оформлювач В. М. Карасик. – К. 6 ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 250с.    

Минуло дванадцять років від подій, описаних у романі «Та-мплієри короля Данила». Сподівання Данила Галицького на допомогу Риму у його боротьбі із Золотою Ордою не справди-лися. На землю Руську знову прийшли монголи. Король Данило помер, так і не виконав-ши своєї місії. Те, чого не вдалося батькові, намагається здійнити його син Лев. І саме тоді до Львова знову повертаються хрестоносці. Але цього разу — не допомагати...

 

 Підготувала Ірина Криванич

бібліотекар дорослого абонименту Виноградівської ЦРБ

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Криванич

 Ти схожа на художника.

 Так я художник...

 Ти малюєш?

– Так я малюю словами...

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Детальніше в цій категорії: « ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!